Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

LXX. OTERLEEK.

N.B. De Gereformeerden vormen gedeeltelijk de gemeente Oudorp— Oterleek, gedeeltelijk die van Noord Schermer.

431. Doopboek der Gereformeerde gemeente Noord Schermer. 1727—1812. 2 deelen.

N.B. De jaren 1792—1804 in duplo. Het le deel 19e eeuwsch afschrift. Het 2e deel tevens trouwboek d.d. 1792—1812.

482. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1764—1776. 1 deel.

LXXI. OUDENDIJK.

N.B. Behoorde rechterlijk onder Hoorn.

483. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1739—1768,1777— 1850.. 4 deelen.

N.B. De jaren 1794-1812 in duplo. Het 2e deel tevens extract-geboorteregister d.d. 1812-1850, huwelijken d.d. 1812 -1816.

484. Geboden- en trouwboek van den Commissaris. 1697—1811.

2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens extract-huwehjksregister d.d. 1812—1816.

485. Trouwboek van den Commissaris, de Municipaliteit en de Gereformeerde gemeente. 1793—1848. 1 deel.

486. Grafboek. 1733—1829. 2 deelen.

NB. De jaren 1788—1812 in duplo. Het 2e deel tevens extract-overlijdensregister d.d. 1812—1850.

LXXII. OUDE NIEDORP.

N B. De Gereformeerden vormden de gemeente OudeNiedorp—Zijdewind— Veenhuizen. Voor Veenhuizen zie ook Heerhugowaard.

487. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1624—1627,1693— 1812; trouwboek.. 1693-1740, 1750,1782-1793,1804,1806. 2 deelen.

N.B. Het le deel tevens Veenhuizen, lijst ^Vre^nten A.d. UU-ll^ en lidmatenboek (w.o. ook acta van den kerkeraad) d.d. 1628—1678,1695—1IW. Zie ook voor Veenhuizen n°. 498.

488. Schepentrouwboek. 1659—1811. 3 deelen.

N.B. In de schepenrol in het rechterlijk archief van Niedorp huwelijksakten d.d. 1594—1649.

489. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1695—1722. 1 deel.

490. Extract-lijst der begravenen. 1743—1811. 1 deel.

N.B. Bevat tevens notitiên van aangegeven lijken d.d. 1802—1805.

Sluiten