Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39.

LXXVIII. PURMEREND.

518. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1603—1619 1641— 1812. 10 deelen.

N.B. De jaren 1792—1812 in duplo.

519. Kinderboek der Doopsgezinde gemeente. 1787—1812.1 deel.

520. Doopboek der Luthersche gemeente, 1688—1812- trouwboek. 1769—1798, '1810—1811. 4 deelen.

N.B. Het le en 2e deel tevens lidmatenboek d.d. 1712—177a

521. Doopboek der Hersteld Luthersche gemeente, 1802—1812trouwboek. 1804—1811. 1 deel.

522. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1671—1718 1725—1812; trouwboek, 1671—1718,1728—1812; doodboek' 1728—1805. 5 deelen.

N.B. De jaren 1792-1794 in duplo.

523. Trouw- en gebodenboek der Gereformeerde gemeente 1622—1795. 13 deelen.

N.B. De aanteekeningen zijn van af"1654 gedaan door Commissarissen.

524. Schepentrouw- en gebodenboek. 1607—1806. 11 deelen.

N.B. De aanteekeningen zijn van af 1671 gedaan door Commissarissen.

525. Register van den impost op het trouwen, 1707—1811begraven. 1707—1805. 3 deelen.

iRn^'B'i«Sefc 36 d?ol tevens register Ta^ overledenen voor de successie d.d. 1806—1807; zie n°. 627. De jaren 1784—1747 in duplo.

526. Alsvoren pro Deo. 1724—1747, 1802—1805. 3 deelen.

527. Register van overledenen voor de successie. 1806—1812 1 deel.

N.B. Zie n° 525.

LXXIX. DE RIJP.

N.B. De Roomsch Katholieke statie te-Graft-Noordeind ca. is later verplaatst naar de Rijp.

528. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1655—1816.2 deelen.

529. Doop- en trouwboek der Luthersche gemeente. 1782—1824 1 deel.

530. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1771—1811 1 deel.

Sluiten