Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

LXXXII. SCHERMERHORN.

N.B. Behoorde rechterlijk onder Noord-Schermer.

545. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1699—1823.2 deelen.

N.B. De jaren 1792—1818 in duplo,

546. Schepen trouwboek. 1772—1811. 1 deel.

U1- %t-i^hdZtP0St op het trouwen en b«-

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806-1811.

LXXXIII. SCH00RL (met Hargen en Kamp).

N.B. Vermeerderd met het gerecht Groet.

548. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1704—1809. 1 deel.

549. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1667-1811trouwboek, 1747-1811; doodboek. 1755—1811. 1 deel

N.B. Tevens lijst van overleden kinderen d.d 1787—1811

550. Schepentrouwboek.1804-1811. Met bijlagen d.d. 1775ion. l deel en 1 bundel.

551. feester van den impost op het trouwen, 1750-1793, 1802-1807; begraven. 1722-1724, 1749-1805. 2 deelen!

18M-1807?Zte n».6l55aTenS ™ overIe*>nen voor de successie d.d.

552* J6f||jer van 0Yerledenen voor de successie. 1808-1811.

N.B. Tevens lijst van overledenen d.d. 1808-1811. Zie n». 651.

Groet.

553' s^SsS-l^jf6 gemeeDte- (19e —* Af55** f^gf1' van overledenen voor de successie. 1806-1816.

LXXXIV. SCHOTEN.

555. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1772—1812.1 deel.

556. ghepentrouwboek 1771-1811. Met bijlagen d.d. 17851811. 2 deelen en 1 bundel.

en^fT^^^^- Hof—^ Schotervlieland

Sluiten