Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Midsland.

580. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1722—1812; trouwboek. 1729—1803. 2 deelen.

LXXXIX. TEXEL

581. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1647—1657, 1675—1811; trouwboek. 1675—1715, 1718—1811. 3 deelen.

N.B. Hot le deel tevens doodboek d.d. 1686, 1692—1716.

582. Register van den impost op het trouwen, 1752—1811. 4 deelen.

583. Alsvoren op het begraven. 1752—1805. 3 deelen.

N.B. Het 8e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806. Zie n». 584.

584. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

N.B. Zie n°. 583.

den Burg.

585. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1700—1811.3 deelen.

586. Kinderboek der Doopsgezinde gemeente, 1776—1809; trouwboek. 1772—1795. 1 deel.

N.B. Deze gemeente omvat ook de Waal en Oosterend.

587. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1624—1724,1728— 1807, 1817. 2 deelen.

N.B. Betreft ook de Koog.

de Hoorn.

588. Doopboek der Gereformeerde gemeente. (Aangelegd 1789). 1750—1811. 1 deel.

589. Kinderboek der Doopsgezinde gemeente. 1763—1811.1 deel.

de Koog (zie n°. 587).

590. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1758—1811. 1 deel.

Oosterend (zie n°. 586).

591. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1666—1811; trouwboek. 1666—1747. 2 deelen.

Sluiten