Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

XCII. UITHOORN.

N.B. Deze gemeente is na de grens verandering tusschen Utrecht en Noordholland in 1819 ontstaan uit de samenvoeging van Oud Thamen en een gedeelte van Uithoorn. De Gereformeerden behoorden gedeeltelijk tot de kerk van Thamen, gedeeltelijk tot die van Kudelstaart (Aalsmeer).

605. Doopboek der Roomsch Katholieke statie van Uithoorn. 1750—1811. 1 deel.

606. Alsvoren aan de Kwakel. 1716—1819. 3 deelen.

N.B. De jaren 1790—1810 in duplo.

607. Register van huwelijksgeboden. 1796—1804. 1 deel.

608. Schepentrouwboek. 1733—1808. Met bijlagen d.d. 1760— 1796, 1806—1811. 1 deel en 1 bundel.

609. Algemeen trouwboek van het Gemeentebestuur. 1796— 1806. 1 deel.

N.B. Bevat de huwelijken, in de kerk of voor het gerecht gesloten.

610. Lijst van -den impost op het begraven. 1734—1735,1776— 1778. 1 omslag.

Thamen.

•11. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1636—1637,1727— 1811. 3 deelen.

N.B. Het le deel tevens trouwboek d.d. 1627-1635. Zie n°. 612.

612. Trouwboek dier gemeente. 1731—1807. 2 deelen.

N.B. De jaren 1790—1795 in duplo. Zie n°. 611.

613. Schepentrouwboek. 1761—1806. 1 deeJ.

614. Algemeen trouwboek van het Gemeentebestuur. 1795—1806. 1 deel.

N.B. Bevat de huwelijken, in de kerk of voor het gerecht gesloten.

615. Register der begravenen. 1760—1796, 1802—1819. 2 deelen.

616. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

XCIII. URK.

617. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1711—1817.5deelen.

N.B. De jaren 1780—1811 in duplo. Het le deel tevens trouwboek d.d. 1711—1790.

618. Register van overledenen. (Alphabetisch). 1762—1855.1 deel.

Sluiten