Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

W5- J°£oek der Roomsch Katholieke statie. 1674-1812. 5

treüwboeï KKUT iD dUpi°- H6t 16 6n 28 deeI te™8

646' 2enenboek Gereformeerde gemeente. 1706-1811. 9 U1' l^^S^10^"1^ ™ Com«ssen.

iS^

lb98—1765 en hunne rekeningen d.d. 1698—1795. ootu'aaBn ">"■—1677,

^ lïlKïmVSS^ C0mmiss™n overgelegd.

649* R^er van huwelijksgeboden. 1733—1744, 1746—1795. 650. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1722-1809. 1 m' 21deeTenek ^ R°0msch Katb-olieke statie. 1758-1810.

17l-18?26 Jtó n». ^I-1797 to dupl°- Het 16 deel tevens doodboek d.d.

652. Schepentrouwboek. 1658—1811 3 deelen

65B" f7e5gi?i805an5 ddeeenienmP°St °P ^ tT°^ 1714~17^

Zten» 6M.' 36 6n 36 deel tevens braven d.d. 1720-1726, 1751-1761.

654< fsSTdSeÏ!* begraV6n- 1714-1720' 1733-1751,1761-

N.B. Zie n°. 653.

655' fe|jjer van overledenen voor de successie. 1806-1811.

656' mrS^S bf|rafenisre|^ers (alphabetisch), 1775i'04—1828. 19e eeuw. 2 deelen.

N.B. Het 2e deel duplicaat d.d. 1734-1811, opgemaakt 1827.

Cl. WEESPERKARSPEL.

K^ltevL^SS!8^ ."«t'oorenjtot de gemeente Weesn. de R™™,*

Vermeerderd met het ^^%^^^r^ ^ ™ Ank8™*--

SKifo™11 ^weUJksaangiften ter secretarie. 1795-1811 Met bijlagen d.d. 1798, 1804-1811. 2 deelen en 1 bundel.'

65

4

Sluiten