Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

658. Register van huwelijksafkondigingen. 1795—1811. 2 deelen.

659. Schepentrouwboek. 1750—1811. 1 deel.

660. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1733—1805. 4 deelen.

N.B. Het 4e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1311.

661. Klapper op de impost-registers van het begraven (alphabetisch), 1733—1811. 19e eeuw. 1 deel.

Bijlmermeer.

662. Trouwboek van Dijkgraaf en Heemraden. 1632—1687, 1712—1810. Met bijlagen d.d. 1671—1695. 2 deelen en 1 bundel.

663. Register van den impost op het begraven. 1711—1805. 1 deel.

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1810.

Cll. WESTWOUD (met Binnenwijzend).

N.B. Zie ook hiervoor onder Blokker.

664. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1687—1811. 1 deel.

N.B. Betreft tot 1732 tevens Binnenwijzend. Zie n°. 666.

665. Doopboek der Roomsch Katholieke .statie, 1731—1812; trouwboek. 1732—1805. 1 deel.

Binnenwijzend.

666. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1733—1811. 2 deelen.

N.B. Zie n°. 664.

Clll. WESTZAAN.

N.B. Eertijds de hoofdplaats van den rechtsban Westzaan en omvatte als zoodanig bovendien Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer en West Knollendam. Er waren secretarieën te Westzaan en te Westzaandam.

667. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1625—1811.5 deelen.

668. Kinderboek der Friesche Doopsgezinde gemeente. (Aangelegd 1793). 1755—1810. 1 deel.

N.B. Bevat tevens aanteekeningen van trouwen en overlijden.

669. Lidmatenboek der Waterlandsche Doopsgezinde gemeente. (Aangelegd 1793). 1706—1811. 1 deel.

N.B. Bevat tevens aanteekeningen van doop, trouwen en overlijden.

Sluiten