Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

670. Lidmatenboek der Doopsgezinde gemeente te w«t ir™n dam. (Aangelegd 1792) 1728-1812 1 deel 6 n"

N.B. Bevat tevens aanteekeningan van doop, trouwen en overlijden.

671. Huwelijksaangiften ter secretarie. 1806-1811. 1 bundel. 672- fuwelüksgebodenboek gehouden ter secretarie. 1785-1793.'

673* dereTenb°ek Gereformeerde gemeente. 1660-1795. 3

N.B. De jaren 1792-1794 in duplo.

674. Schepentrouwboek. 1720—1811. 8 deelen.

N.B. De jaren 1795-1808 in duplo.

ff ^ÏS?« doopsgezinden. 1655,1659676' Kien. imP°St °P het trouwen- 1696-1810.

1722 ta dïplo^ië no.%\ teVenS begraven «• 1696-1722. De jaren 1708-

677. Idem op het begraven. 1708—1805. 6 deelen

f7?rVriadeeften ^ °Verledene- (Alphabetisch). 679. Register van begravenen. 1778-1863. 3 deelen

*L mÏToSl3™611 ™01' "8 s°«^ie. 1806-1807,1809-

N.B. Zie n°. 677.

(West Zaandam).

682. Huwdpsgebodenboek gehouden ter secretarie. 1773-1795.

683. Schepentrouwboek. 1788—1795. 1 deel.

**■ fdïle'n.^11 top0Bt-* het trou^n. 1695-1810.

Sluiten