Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

699. Register van ontvang wegens het begraven. 1753—1826 2 deelen.

CVI. WIJDENES (met Oosterleek).

700. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1750—1818. 2 deelen.

exteac't.06 iaren 1792-1816 ™ taP'o- Het le deel is een 18e eeuwsch

701. Register van den impost op het trouwen, 1753—1812begraven. 1753—1805. 1 deel.

t„N;?- TeYenf" register van overledenen voor de successie d.d. 1806-1812 ffle n«. Tol"" het™ht°iWarchief huweipsaktend'd. 1677-1799:

702. Register van overledenen voor de successie. 1806—1815

1 deel.

N.B. Zie n°. 701.

Oosterleek.

708. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1752—1816. 1 deel. CVII. WIJK AAN ZEE EN DUIN.

behoBorde^^ D« «"omsch Katholieken

704. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1708—1817.2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens trouwboek d.d. 1776—1791.

705. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1725-1812

2 deelen.

N.B. Het le deel tevens trouwboek d.d. 1725—1763.

706. Schepentrouwboek. 1702—1705, 1713, 1731—1747 1754 1768—1795. 2 deelen.

707. Raster van den impost op het trouwen en begraven. 169o—1737, 1756—1795. 2 deelen.

Wijk aan Duin.

708. Schepentrouwboek. 1768—1811. 1 deel.

709. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1096—1804. 3 deelen.

N.B. De jaren 1713-1720 pro Deo afzonderlijk.

71°' fefeeiei overledenen voor de successie. 1806—1811.

Sluiten