Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

CX. WORMER.

N.B. Vermeerderd met het gerecht Enge Wormer.

725. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1623—1812.2deelen.

N.B. Het 2e doel tevens trouwboek d.d. 1793—1805.

728. Lidmatenboek der Doopsgezinde gemeente. (Aangelegd 1748). 1687—1811. 1 deel. 5

N.B. Met aanteekeningen van geboorte en overlijden.

.727. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1727—1812trouwboek. 1727—1810. 1 deel.

728. Huwelijksproclamatiën. 1751, 1756—1787, 1789 1803 1 bundel.

729. Schepentrouwboek. 1641—1665, 1684—1724 1792—1811 4 deelen.

730. Register van den impost op het trouwen en begraven 1695—1724, 1738—1755, 1786—1805. 5 deelen.

N.B. Het 2e deel voor trouwen slechts tot 1716. Zie nos. 781 en 782.

731. Idem op het trouwen. 1724—1738, 1758—1784. 4 deelen.

N.B. Zie n». 730.

732. Idem op het begraven. 1724—1738, 1755—1784. 5 deelen.

N.B. Zie n°. 730.

738. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811

1 deel.

Enge Wormer.

734. Huwelijksproclamatiën en -geboden. 1765, 1766, 1768 1770 1773, 1775—1777, 1784—1785, 1787, 1793, 1797-1799 1803' 1807—1810. 1 bundel. '

CXI. WORMERVEER.

zif Krommenie/6 re(*tèrI1Jk onder Westzaan. Voor de Oud Eoomschen

735. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1638—1812.2deelen.

N.B. Het le deel 18e eeuwsch afschrift.

736. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1794—1811.1 deel.

737. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1639—1795

2 deelen.

Sluiten