Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

752. Doopboek der Luthersche gemeente. 1675—1812. 1 deel.

753. Doopboek der Oud Roomsche statie, 1669—1729 1732—1804trouwboek, 1669-1678, 1681—1782; doodboek 1669-1672 1680—1689, 1769—1804. 3 deelen.

754. Trouwboek der Gereformeerde gemeente 1672 1811 3

deelen.

755. Register van ontvang wegens het begraven. 1694—1813 9 deelen.

756. Register van overledenen. 1759—1778. 1 deel.

N.B. Grootendeels getrokken uit n°. 755.

CXIII. ZAANDIJK.

zieNoBok Ioog°aan do^an^ ^ Weat7^ Voor de doopsgezinden

757. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1638—1812.2 deelen.

758. lidmaten- en kinderboek der Doopsgezinde gemeente. I7dü—1811. 1 deel.

gei^e^'^Sjïï d00Pb06k d6r Luth6rache

759. Gebodenboek van Commissarissen. 1754—1811. 1 deel.

760. Trouwboek der Municipaliteit. 1795—1811. 1 deel.

761. Register van' ontvang wegens het begraven. 1754—1812 2 deelen.

m' fdeelbetiSChe klapper °P n° 761' 1754—1811. 19e eeuw.

763. Grafboek. 1755—1842. 1 deel.

CXIV. ZANDVOORT.

764. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1661—1812- trouwboek. 1659—1805. 4 deelen.

N.B. De jarenl792(3)-1800a)in duplo. Tevens lidmatenboek d.d.1679-1800.

765. Schepentrouwboek. 1778—1811. 1 deel. '

766. Register van overledenen voor de successie. 1806—1810 Met blJlagen d.d. 1811. 1 deel en 1 bundel. -

Sluiten