Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

CXV. ZIJPE.

767. Doopboek der Gereformeerde gemeente aan de Sint Maartensbrug. 1700—1813. 3 deelen.

768. Alsvoren aan de Schagerbrug. 1659—1812. 3 deelen.

N.B. De jaren 1792—1806 in duplo.

769. Alsvoren aan de Oude Sluis. 1672—1812. 3 deelen.

N.B. Het le deel tevens voor de Wieringerwaard d.d, 1718—1724.

770. Geboorteregister der Doopsgezinde gemeente, 1729—1811. 19e eeuw. 1 deel.

N.B. In duplo.

771. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1721—1811.

2 deelen.

772. Trouwboek der Gereformeerde gemeente aan de Sint Maartensbrug. 1700—1795. 1 deel.

773. Alsvoren aan de Schagerbrug. 1792—1794. 1 deel.

774. Schepentrouwboek. 1696—1811. 2 deelen.

775. Register van den impost op het trouwen. 1735—1811.

3 deelen.

776. Alsvoren op het begraven. 1721—1734,1747—1805. 4 deelen.

777. Register van overledenen voor de-successie. 1806—1811. 2 deelen.

N.B. De jaren 1806—1809 in duplo.

CXVI. ZUID- EN NOQRD-SCHERMER.

NJB. Vormden twee afzonderlijke gerechten, het laatste gecombineerd met Schermerhorn. Onder Zuid Schermer behoorde Driehuizen.

Zuid-Schermer.

778. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1730—1812. 1 deel.

779. Register van aangifte van ondertrouw. 1805—1811. 1 deel.

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811.

780. Huwelijksproclamatiën ter secretarie. 1764, 1795—1798. 1 bundel.

Sluiten