Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

781. Register van den impost op het trouwen en begraven 1795—1805. 1 deel.

782. Grafboek. 1640—1724. 1 deel.

783. Legger der graven. 1796—1894. 1 deel.

Driehuizen.

784. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1726 1811 2

deelen.

N.B. Het 2e deel tevens trouwboek d.d. 1798—1794, 1808.

CXVII. ZUID SCHARWOUDE.

ATOnhom?01 ^ Roomscn Katholieken zie Noord Scharwoude. Zie ook onder

785. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1747—1826- trouwboek. 1752—1821. 1 deel.

N.B. Tevens lijst van gedoopten te Broek op Langendijk d.d. 1807—1810.

786. Bijlagen tot het (niet aanwezige) schepentrouwboek. 1780 1/81,1786,1788—1791,1795—1801,1804—1808,1810—1811 1 bundel.

787. Register van den impost op het trouwen, 1750—1808begraven. 1750—1805. 2 deelen.

1808B'l8ÏÏetT2^od„e<f1^VenS reSisterJa? overledenen, voor de successie d.d. 1750-1806: penning en boeten op ongefundeerde processen d.d.

CXVIII. ZWAA6.

N.B. Behoorde rechterlijk onder Hoorn.

788. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1747—1811. 1 deel.

N.B. Tevens lidmatenboek d.d. 1796—1810.

789. Algemeen trouwregister. 1643—1801. 2 deelen.

790. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1798—1803. 1 deel.

791. Register der begravenen. 1695—1805. 1 deel.

Sluiten