Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abbenbroek.

3

3. Hier leyt begraven Den Wel Edelen Heere Joncker Nicolaes d'Abbenbrouck in sijn leven heer tot Abbenbrouck stierf den VI November ano XVI hondert LVIII out LXI1I jaeren.

(Wapen: Abbenbrouck (a.v.), gevierendeeld met Egmond en hartschild: wapen van de heerlijkheid Abbenbroek; helmteeken een omgewende zwemmende zwaan.

Aan weerszijden vier kwartieren:

I. Abbenbrouck. (Als hoofd- I. Egmont van derNyenwapen.) burg. (Gevierendeeld: Egmond met drie gekanteelde dwarsbalken; hartschild twee toegewende klimmende leeuwen.)

II. Van den Bergh. (Twee ge- II. Montfoort. (Drie gekanvlochten geknopte takken van teelde dwarsbalken.)

twee heele en twee halve openingen, dwarsbalkgewijs.)

III. Hart van Woert. (Als III. Drie rechterschuinbalken, boven.) tusschen de le en 2e drie

kinkhoorns, (schelpen). [Van der Hoolck.]

IV. Saintim(?) Geschaakt van IV. Van den Bergh (a.v.) zes rijen van zes stukken.)

4. Hier leit begraven de Heer Wouter Willësz. va Gheriber(?) kanonick va deser kercke sterf opte XXVII dach va Julio aho 1492. bid vo ziel.

5. Hier ligt begraven Heer Pieter Nicolaes van Overstegen sterf int jaer ons Heeren 1526 den 8sten dach van Junius.

6. In den muur: Hier leit begravë Bouwe-Al bout die sterf int jaer ons Heeren MCCCC ende LXI.

In de hoeken vier wapens:

I. Gedwarsbalkt van zes stukken, de tweede, vierde en zesde balk elk voorzien aan de bovenzijde van uitsteeksels, eenigzins ingebogen ruitvormig op breed uitloopenden voet;

II. Een dwarsbalk vergezeld van drie stukken in den vorm van een half rond ijzer met de verlengde einden naar boven verbonden door een pen met kop, 2 en 1.

Sluiten