Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abbenbroek.

4

III. Een klimmende luipaard.

IV. Drie visschen paalsgewijs (2 en 1).

In het midden een knielende ridder, boven wiens hoofd het

wapen beschreven sub I, vastgehouden door een engel.

(Een afbeelding van deze zerk vindt men in het Rijksmuseum, cat. pleisterafgietsels sub no. 2.)

Ned. Herv. Kerk te Alblasserdam.

In den toren op een steen: 1 Corinthe 13 : 13

Ter gedachtenis van Cornelis Smit 1784—1858.

Deze steen'was vroeger in de oude kerk, welke in 1858 werd gebouwd. De tegenwoordige kerk is ongeveer 1900 gebouwdAls stoepen dienen eenige zerken, die natuurlijk voorbestemd zijn om uitgewandeld te worden. Men leest daarop nog: l: Hier leyt begraven Anneken Gerritsdr. de huysvrou van Adryaen Claessen Starrenborch. Sij sterf den X Maert ao. 1610.

2. Hier leyt begraven Gheen Melissen Romeyn sterff den vijf entwinst. Jannewary 1623 out 44 jaer.

G. M.

3. Hier leyt begraven Leendert Willemsz. sterf den 26 January int jaer anno 1640 ende Jan Willemsz. zijn broeder sterf den 26 October int jaer anno 1641.

4. Graft

Willem

Schout

Bleskensgraef . .

5. Hier leyt begraven Pluen Tuenesen sterff den 10 April

anno 1624 ende sijn huisvrouw de eerbare ende haer dochter

Maiken Pluenen huisvrouwe van Willem (?) Huighen sterff den .. Augusti anno 1624?

Sluiten