Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alblasserdam.

5

Hier leyt begraven Pieter Pluenen sterff den 13 Augustus anno 1640.

Anno 1634.

Al gelijck een blomme vergaen sulle soo gaet een mens sijn leven

Hier leyt begraven PluenPieterse sterff den 1 Mey anno 1657. Hier leyt begraven Jan Pluenen sterff den 24 Juny anno 1658.

Op den preekstoel leest men:

Ned. Herv. gemeente Alblasserdam 1586. Evangelium Mat. XXIV 35.

Al blaast er een orkaan. Deez dam zal blijven staan.

De vorige kerk is gereduceerd tot den toren. Daarachter is de begraafplaats. Men ziet hier diverse zerken betreffende de familie Smit en aanverwante geslachten o. a. Von Lindern.

Verder leest men er:

1. A. D. W. Bisdom-Hanegraaff 1807—1872. Mr. J. v. L. Bisdom 27 Oct. 1808-16 Aug. 1894.

2. geb. 1837 Ni esje overl. 1852. geb. 1843 Pieter overl. 1858. geb. 1841 Johan overl. 1860.

(Waarschijnlijk kinderen van Mr. J. v. L. Bisdom.)

3. Hier zijn begraven onze geliefde ouders M. 't Hoen Adr.z geb. 27 October 1819 overl. 25 Juni 1889 en G. 't Hoen geb. Spruit geb. 16 December 1626 overl. 8 December 1903.

D. 't Hoen geb. Eikelboom geb. 8 febr. 1864overl.6Nov. 1911.

4. 1852. Eigen graf van Ambachtheeren van Alblasserdam J. M. Herfst — C. Azn. Rijkee.

5. Op een fragment twee wapens: I. Drie pijlen, schuinsrechts geplaatst. II. een golvende dwarsbalk, vergezeld van drie geopende helmen, helmteeken een zittende hond.

Sluiten