Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Alphen a. d. Rijn.

Tengevolge van den brand dezer kerk in 1914 zijn de meeste grafzerken gesprongen en de opschriften verdwenen of onleesbaar geworden.

Wat destijds te zien was, werd door den Heer W.M. C. Regt medegedeeld in het Maandblad van het Gen. Her. genootschap de Ned. Leeuw 1902, blz. 103.

1. Winterswijk.

(Dit bord betreft Matthias W., predikant te Alphen 1698—1729, begraven 28 Juli 1729.)

2. Yohanna van der" Wallen — Pieter Rademaker Jansz. — Anna Fremery.

3. V/. J. Sieverts, in leven predikant te Alphen, overleden den 29 April 1827 oud 71 jaren en 10 maanden.

4. Johan Leonard Nierstrasz Junior overleden op den tweeden Augustus MDCCCXXVIII in den ouderdom van twee en dertig jaren.

't Is Nierstrasz die hier rust;

In 's Levens bloei ontslapen

Verwierf hij 't loon der braafheid vroeg;

Geen lofdicht siert zijn graf,

Geen lauwer en geen wapen:

Zijn wandel is hem lofs genoeg.

Tollens.

(Hij f te Aarlanderveen.)

5. Hier ligt begraven Vrouwe Clara Cornelia van Eyck, huisvrouw van de Heere Gerard Willem van Blijdenberch, oud burgemeester der stad Gouda, overleden den Hen Februari 1801 in den ouderdom van 60 jaren, 3 maanden en 7 dagen.

En gemelde Heer Van Blijdenbergh, overleden binnen Utrecht op den 20 Augustus 1819 in den ouderdom van 88 jaren en ruim 5 maanden.

6. Hier lijet begraven den eerwaerdigen Ds. Joachimius van der Horst in sijn leven Bedienaer des Godelijcken woorts in

Sluiten