Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphen a. d. Rijn.

8

13. Wapen Van Alphen. Hier leyt begraven G. Ouwe gen, huysvrouwe van Cornelis Sijmonsz

Na den brand zijn nog zichtbaar geworden:

14. Hier leyt begraven Anna Pietersdr. die huysvrou van Jan Tomasz. van Swieten int Steeckt ende is in den Hee gerust den 24den Junius 1634.

(T Steeckt is een buurt bij Alphen.)

15. Hier leyt begraven

Govertzoon

anno 1629. (no. 205)

16. Hier leydt begraven Thonis Symoszoon van der .... ende hij is in Heere gerust op den 6en februarius 1655. (no. 219)

17 van

.... Capeteyn sterf

.... 1633. (no. 218)

.... eritz Capetein is .... evari anno 1652.

18. Een schild gevierendeeld: I. een omgekeerd, paalsgewijze geplaatst, anker; II. een brandbom (?); III. de letters L. P.; IV. de letters M. A. (no. 163)

19. Aan de Z. W. zijde las men op den toegang tot den kelder der familie Co ster. P. M. optimi parentis H. I. Coster, nat. VI Aug. ao. MDCCLVI, denat. XXXI Juli ao. MDCCCXXVII.

(Vgl. Ned. Patr. VII blz. 162, 163.)

De kapel der heeren van Alphen is bij den brand bewaard gebleven.

Men ziet er in een wapenbord, waarop de wapens De Smeth en Graafland (alliantie) en het onderschrift:

Nata XII December ao. MDCCLVIII obiït XXXI Augustus

ao. CDDCCLXXXIX.

(Sara Maria Graafland, 2e echtgenoote van Mr. Pieter des Russ. rijksbaron de Smeth.)

Sluiten