Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Ameide.

Op het koor is een monument, waarop:

Gebooren 30 Mey 1755 gestorven 2 Maart 1789.

Ter gedagtenisse van wijlen mijn zeer geliefden egtgenootMr. Jan Wynand Ram, heere van Ameide en Herlaer, kanonik in het kapittel van St. Marie te Urecht oud schepen der stad Rotterdam is deze graftombe opgerigt door deszelfs bedroefde weduwe Ignatia Maria Ram geboren Bichon vrouwe van Ameide en Herlaer.

Daarboven hangt een bord, waarop het wapen Ram en de kwartieren:

Ram De Ruever

Westrenen Van de Wall

De Pauw (Een pronkende Schrauwelens (Op rood

pauw.) drie gouden arendsbeenen.) Alderwerelt Baldes.

Ter gedagtenisse van den Weledele gebooren Heer en Mr. Jan Wijnand Ram heer van Ameide én Herlaer canunnik in het capittel van St. Marie te Utrecht en oud schepen der stad Rotterdam overleeden den 2 Maart 1789 in den ouderdom van ontrent 34 jaaren.

(Tusschen Ameide en Tienhoven passeert men een complex boomen en een oud hek, waarop: „het Huys te Herlaer".)

Voor den preekstoel ligt een zerk, waarop:

Deze steen gelegd door de gemeente van Ameide en Tienhoven, dekt het dierbaar stof van haren geliefden Leeraar M. S. van Heynsbergen na eene ruim 39 jarige evangeliedienst alhier zacht ontslapen den 25 Mei 1827.

God zal degenen die in Jezus ontslapen zijn wederbrengen met Hem. 1 Thess. II vers. 14 b.

Op het stadhuis te Ameide bevinden zich de volgende wapenborden, die oudtijds op het huis Herlaer hebben gehangen: • 1. Wapen: gevierendeeld: I. op zwart een groene eikenboom met eikels; II. op blauw drie gouden eikels; III. op goud drie natuurlijke

Sluiten