Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Ammerstol.

In de kerk zijn geen grafzerken aanwezig. Blijkens een steen in den buitenmuur is zij:

Gebouwd in 1880

J. Stuurman

W. Ooms Wz. A. Oskam

Kerkvoogden.

W. Dogterom W. Visser C. Zaanen Dz. P. P. Stuurman

A. van Noortwijk Sr. H. Zanen Pz.

Kerkelijk ontvanger. || B. V e r h e k. Notabelen.

In den toren is een steen aangebracht, waarop: Gebouwd in 1880

H. deJongCzn. \ P. J. Smits, Burgemeester. A. Oskam I Leden van

C. Zaanen Dz. ) P. P. Stuurman V den

W. de jong Az. {Wethouders. p de Jong Dz ^

D. Ooms Jz. ƒ

In de kerk bevindt zich op een heerenbank een geschilderd wapen, gevierendeeld, bestaande uit de wapens Lockhorst, 'sHeeraartsberg, Ammerstol en Bergambacht met hartschild . R e n e s s e.

Gekroonde helm; schildhouders twee gouden griffioenen.

Dit wapen zal dateeren uit den tijd toen Johan Adolf van Renesse, heer van Lockhorst, Ammerstol, 'sHeeraartsberg en Bergambacht was.

De kleuren op het wapen Ammerstol zijn hier: gedeeld: I. op blauw een zwarte roodgetongde leeuw: II. op blauw een gouden visch paalsgewijze; Op het gemeentehuis is dit wapen: op zwart een zilveren roodgetongde leeuw en op zwart een gouden visch.

Verder hangt in de kerk een wapenbord, waarop:

Memento mortis. In het midden een wapen gevierendeeld: I. De Cupre (op goud drie brandemmers van zwart 2 en l, in het midden een

Sluiten