Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asperen.

14

1. Begraefplaats van de Heer Francois

en dijckgraef der stede en baronn[ie van Asperen] sterft den 3 Mey 1714.

en Yuffr. Maria Bollaerdt sijne h

18 April 1720.

Noch Yuffr. Beatris Cools hare do

Octoër 1708.

2. Op het koor is een verheven tombe, waarop in den rand: „Hier legghë begrave die edele en welgebore heere joncker „Wessel vanBoetzelaer heer tot Aspere en tot langerack „sterf ao. XlhT XCII de" XXIste July ende jonck. Rutgher „va de Boetzelaer heer tot Aspere zc. zijn zoen sterf „ao. XVC XLV de XX11H Sepber .

Middenin: Hier leit begrave Joffrou BertavaArkel vrouwe tot Aspere sterf int jaer XV; en LVIII jle XV Octobë Hier leit begrave den Edele en Welgebore heer Jockr Wesselsz. va dë Boetzelaer vrijheer tot Aspe en langerack en sterf... en joffrou fransosa va praet vrou va Carnis zij huysfrou die sterf ao. XVC LXII de" VI february.

In het midden het alliantiewapen Van BoetzelaerXMoll van Leedtberg, hartschild Asperen.

In de hoeken vier alliantiewapens:

I. Boetzelaer enMollvan II. AckelenBroeckhuysen. Leedtberg.

III. Pieck en Langerak. IV. Culenborg en Haef ten. (Vgl. Ned. Adelsboek 1912 blz. 265, wat hieruit kan worden aangevuld.)

3. Nog op het koor een zerk, waarop een geestelijke met een miskelk. De vier wapens uitgesleten of afgekapt.

In den rand: Hier leit begve heer Jan Symosz va Planen decanus va dese altaer en sterf ao. XVC XXV de" XXV6 dach in April. Bidt voer d ziel.

4. Buiten de kerk onder een goot een steen, waarop: H. Kramer.

Achter het orgel is een muurschildering. Bovenaan leest men: Int jaer 1517 nammen de Oostfrieseh* die men noemde Gelderse Vriesen dese stadt Asperen met gewelt in en sloegen al doot man wijf en kinderen Geestelick en wereltlyck en daer bleven yijfhondert Gelderse verslage.

(Daaronder een'plattegrond van Asperen.)

Sluiten