Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asperen.

15

Hieronder zijn vermoedelijk straatsgewijze vermeld geweest de vermoorde burgers. Het meeste is echter verdwenen. Men ziet nog:

ie voorstraet doorge. de minstraet int Sevennoysen

F. van Geel drost i de acnterstraet de vrouwen

tot As...

Pieter de Mandenmat wijf die naer Mnd levend nyt lare bnycfc gesnede is.

Somma 264 behaven de onbekende van binnen ende van

buyten die haer namen onbekent sijn gebleven die

bij Adriaen de bie en Adriaen

Ver'eysel.

Daaronder de wapens: Van Boetzelaer en Asperen.

Ned. Herv. Kerk te Barendrecht.

De volgende grafzerken zijn zichtbaar:

1. Twee wapens onder eén helm; helmteeken een dubbele adelaar. I. een dubbele adelaar met een vierspakig scheprad tusschen de koppen; II. een springende vos.

Hier leyt begraven Henderik Cornelisse Aenwegh in sijn leven geweest hebbende hooghdijckheemraet van de Zuidpolder van Barendregt en Kernisse mitsgaders penningmeester van het Binnen en Buitenlant van Barendregt en Kernisse enz. sterft den 17en October anno 1679 out sijnde 67 jaeren ende sijn huysvrquwe Adriane Francke deVos is gestorven den ....en October anno 1680 out sijnde 80 jaeren.

2. Wapen: drie ketelhaken naast elkaar.

Hier leit begrave Sebastiaen Loddeusz. dijckgrave va Westbarendreght en Carnisse sterf den XXVI Julius ao. XVC LXXXIIII.

Dalem graf.

Sluiten