Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Barendrecht.

16

3. Hier leyt begrave Griete Kijsse huysvrouwe van Willem Geertse Meulendijk sterf den 12 July int jaer anno 1696.

4. Hiet legt begraven Bastiaentie den Boer in leven huysvrouw van Yan de Roos overleden den 17 february 1794 in den ouderdom van 23 yaar 11 maanden en 24 dagen.

(Twee wapens uitgekapt.)

5. Wapen: Een dubbele adelaar.

Hier leyt begraven Cornelis Lauwer ij sz. ende is gestorven op den 28 July oudt 45 jaren ende is begraven op den

I Augusti anno 1650.

6. Hier leyt begraven Aert Dircksen van den Huevel out synde 31 yaerren sterf den eersten Yu— snaechts de klokke

II uren anno ....

7. Hier leyt begraven Johs. Nole gestorven den 21 Yuni 1762 in den ouderdom van 65 yaren een maendt en 7 dagen.

8. Hier leyt begraven AeriaentieLeendersdochterde huysvrou van Sebastiaen Lauwerus was in har leven; ende daerna de huysvrouwe van Pieter Cornelisz. die naelaet va Sebastiaë Lauwerus sy sterf dê~ II1I January 1613.

9. Hier leyt begraven Styntgen Sebastiaensd. de huysvroue va Cornelis Cornelisse Jonge Romeyn sterf op den Dynsdach ontrent Savons te 7 uyr^en worde begrave de 15 April 1610 en heeft .. levende kynderë achtergelaten.

10. Hier leyt begraven Leentgen Bastiaensd. out ontrent 83 jaer en sij sterf int jaer ons Heere 1639 op Bamisdach.

11. Hier leyt begraven... Willemsdochter sij starf den 29 Augusti 1609.

12. Wapen: drie papegaaien; helmteeken een papegaai.

Hier leyt begraven HenderickAdriaensenHoogendijck in sijn leven gekommiterde tot Benifysy van de gorsse ende aenwassen gelegen voor Barendrecht ende out waersman van de Sydewy oud 63 jaren sterf op den .. April anno 1634 ende syn dochter Leentgen Hendericks out .. jaeren sterf den .. february 1636.

Sluiten