Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Barendrecht.

17

13. Hier leyd begraven Adriaen Anthoenis Sybrarantsz ende heeft gheweest ontrent veertich jaren schoudt ende dyckgraef van Oocst Barendrecht ende die Siedewy ende is ghestorven opten lesten december anno 1612.

(Wapen: Twee dwarsbalken geschaakt van twee rijen; helmteeken een vlucht.)

Hier leyt begraven Hendrikus Anths. Outraed in zijne leven schout en secretaris van Oost West Barend' ende Carnisse pennikmr. van Buyte Binnel4 van Barend' etc. etc. sterf den 27 April 1773 en sijn huysvrouwe Anna de Focker sterft den 5 October 1750.

14. Hier leid begraaven Gerret den Boer in zijn Ed. leven schout en secretaris van Westbarendregt en Carnisse sterft den 27 November 1802 in den ouderdom van 58 jaare en bijna 6 maande en zijne huisvrouwe mejuffrouw PetronellaLeenheer sterft den 27en April 1820 in den ouderdom van bijna eenentachtig jaren.

15. Hier leyt begraven Maria Verschoor huysvrouw van Anthony Outraat schout en secretaris tot Barendregt sterft den 10 Octob. 1723.

Hier leyt begraven Anthony Bastiaanse Outraet in sijn leven schout en secretaris van Oost en Westbarendregt en Carnisse hoogdijckheemraat van 't Buyten- en Binnelant van Barendregt en Carnisse penningmeester van den Suytpolder aldaar mitsgaders te meermalen mansman van den hove ende hooge vierschaar van Suythollant sterf den 10 Augustus 1724.

16. Hier leyt begraven Grietgen Aertsdochter die huysvrou van Aert Jansz. ende sy is gestorvë opten 3 December anno 1610 out sijnde 78 jaer.

17. Wapen uitgekapt.

Hier leyt begraven Aert Basteaenss Spruyt in sijn leve heemeraet tot West Barendregt en Carnis hij sterf den XIIII st. Mey 1625 met zijn huysvrou Tuentge Symensdochter sy sterff den XXV st. Mey 1624.

18. Hier leyt begraven Mariken Adriaensdochter gheboren in Molenaersgraef huysvrouwe van AdriaenAnthonisz. schout

2

Sluiten