Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benthuizen.

20

... October 1725 en overleeden binnen Leyden den 21 April 1801.

(Twee wapens onder eén kroon: I. drie lelies 2 en 1; II. een oranjeboom in een pot.)

Op het kerkhof:

6. Hier rust L. G. C. Led eb oer geboren te Rotterdam 30 September 1808 overleden te Benthuizen 21 October 1863.

7. Alida Elizabeth Broers-Schippers, geb. te Breukelen 20 Maart 1873, overl. te Benthuizen 12 Oct. 1897.

Ned. Herv. Kerk te Bergambacht.

In deze kerk zijn nog vijf sfeenen zichtbaar, waarop iets te lezen is:

1. Hier leyt begraven Hendrick Jansen Bock destijds schoudt en backer te Bergambacht ende Ammerstol en sterf dijckgraef van de Crimpenderwaert den 30 September ao. 1607.

2 meester D. C.

K. C. B r e u e r 1683

...Frederickz.

3. P. C. Visser ao. 1710.

4. Hier lyt begraven tge

Wouters huysvrou

Meindert Claes sterft

5 /tot Berghambacht de tijt/van XXXII jaeren out

LXXXIX / jaeren en is gestorven den / lesten february 1640 /.

Ende ontrent vijf jaeren / daer te voren te weeten / den XIII february

1633 is / alhier mede begraven / Annichgen Jansdoch / ter

sijne huysvrouw.

(Mogelijk betreft deze zerk A. C. Neomagus, die van 1579-1619 predikant-te Bergambacht was en in 1619 werd afgezet.)

Sluiten