Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Bergschenhoek.

Binnen in de kerk is een steen, waarop:

De eerste steen van deze kerk gebouwd in 1870 naar het plan en bestek van Jacs. Visser door B. Veth Jr. gelijd den 16den Maart 1870 door Leendert Gerrit Sieling oud 6 jaren en Cornelis Carel Callenbach Wz. oud 5 jaren. Kerkvoogden waren Leendert Sieling president, Arend Buys, Arie Visser secretaris. Adviseerend lid Willem Callenbach predikant.

Ned. Herv. Kerk te Berkel.

Op het bord, waarop de tien geboden zijn geschilderd, ziet men twee wapenschilden:

I. Daer sal een ster opgaen wt Jacob.

1587

Berkel en Rodenrijs (In het midden een 6 p. zilveren ster.)

II. Op zilver drie rijen van vier aaneengesloten blauwe ruiten en een schildhoofd van zilver, waarin een blauwe ster (6).

Op het koor ziet men een monument van hardsteen, waarboven de wapens:

Van Oldenbarnevelt. Van Hees (Ned. Adelsboek.) Van Naeltwijck Tenere libertatem Aut mori ante servitium. Hieronder het wapen Van der Hoeven (Ned. Adelsboek.). Voor de overledene tegenwoordige en toekomstige Heeren en Vrouwen van Berkel en Rodenrijs heeft dit grafteken opgerigt Johan van der Hoeven Raad en Oud Borgermeester mitsgaders hoofdofficier der stad Rotterdam, heer. van Berkel en Rodenrijs ao. 1707.

Sluiten