Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berkel.

22

Aan weerszijden van dit monument hangt een wapenbord:

I. Ao. MDCCXXXXVIII obiït XII Augustus en het wapen Van Hees. (Mr. Hendrik van Hees.)

II. Ao. MDCCLVII obiït XXVI May en het alliantiewapen Van HeesXVan der Hoeven. (Barbara Johanna van der Hoeven.)

(Men heeft hier dus de onbekende overlijdensdata van het echtpaar Van Hees-Van der Ho e ve n; vgl. Ned. Adelsboek 1914, blz. 226IV;)

Voor het monument is een zwart ijzeren hek en op een zerk daarachter leest men: Hic cum uxore et liberis in domino quiescit Johan van der Hoeven, Tempeliï, Berkeliï en Rodenrisiï toparcha, denatus anno aetatis 84. Hoe saxum nunquam aperiatur.

Verder liggen op het koor de volgende zerken:

2. Hier leit begraven Vranck Jansz. in sijn leven gewoont hebbende in 't Roodenrijs van Berckel sterf den 22en September 1630 out sijnde ontrent 62 jaren.

Memento mori

ende Magdaleentgen Jansdr. huysvrouwe van Vranck Jansz. is gestorven int jaer ons Heeren anno 1640 oud sijnde ontrent 73 jaren.

3. Hier rust mejuffrou Hester Boon huysvrou van den Heer Ger. Joh. Swaan eccl. Berk. geb. den 25 Aug. 1710 gest. den 31 Mey 1741 beneven haare sonen Ni colaas geb. den 2 July 1739 gest. den 10 Mey 1741; Willem Garel Henderik geb. den 11 Nov. 1740 gest. den 21 Oct. 1741; Henderik geb. den 21 Nov. 1737 gest. den 26 July 1743 Ger. Joh. Swaan eccl. laast te Maassluys geb. den 19 Aug. 1704 gest. den 12Juny 1776.

4. Hier leyt begraven Jacob Aerientz starf den 19en Juny anno 161. (?).

5. Aensiet dit vrij, aensiet den maen

Also moet ghij wassen en vergaen. Bruyn Jacobsz. Vos out 70 jaer min 2 maenden is gerust den 13 Augusti ao. 1609. Ultimus humanae conditionis honos sepultura est.

6. Hier leyt begraven Joost Jansz. den Boer sterf den 28 Meye anno 1644 ont ontrent 39 jaren ende GeertgenCor-

Sluiten