Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berkel.

23

nelisdochter de huysvrouwe van Joost Jansz. den Boer is gestorven op den 21 Augustus anno 1657 oud sijnde ontrent

56 jaren.

7. Hier leggen begraven twe Sijtgen Melisdochteren die ouste is gestorven int jaer van 1612.

8. Hier leyt begraven Leendert Pietersz. Puts sterf den 11 December anno 1653 out ontrent 54 jaren.

9. Hier leyt begraven ArentPouwelsz. van Conijnenburch in sijn leven schout van Berckel, Roodenrijs ende den Tempel is gestorven op den 17en Maart anno 1639 oud sijnde ontrent

57 jaren ende sijn huysvrouw Mechteltge Cornelisdr. is gestorven op den 28en January anno 1660 oud sijnde ontrent 73 jaren. Hier leyt begraven Pouwels Arentsz. van Conijnenburch in zijn leven schout tot Berkel ende Roderijs sterf de

21 Mey anno 1611 out synde 77 jaren met Meynsgen Adriaen sdr. sijn huisvrouwe sterf den 24 Juny anno 1617 was mede out 77 jaren.

(Wapen: een dubbele adelaar, uitgehakt; helmteeken een vlucht.)

10. Hier leyt begrave Trijntgen Vechters van Berckhoudt de huysvrou van Cornelis Henderickz. Beerckhoudt en is gerust den 16 April ao. 1618. (Wapen: een drietandige hooivork waaromheen de letters C. H.

T. V.

11. Grafsteen van Susanna Catharina Schulerus,

geboren op de Leur den 2 Januari 1668 getrouwdt Leyden den

22 April 1698 gestorven tot Berkel den 22 April 1707 huysvrouw van Jo-hannes Wilhelmus Dukerus predikant alhier.

Hier moet aant graf een droevig man gaen geven het lichaam van zijn dierbaare echtgenoot sijn trouwe gesellin van al sijn leven; sijn duyf, sijn eenig lam van sijnen schoot, maar niet de ziel, die hoog is opgenomen van d'aarde die haar is een last geweest, om tot haar regten Bruydegom te komen op 't uur en jaardag van haar bruyloftsfeest,

Sluiten