Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berkel.

24

nadat se met haar man juist negen jaren vereend was, ja sijn voorgang voor den Heer; sijn trouwe hulp is nu vroeg heengevaeren na Jesus, dog verwagt hem daar ook weer; haar liefde en trouw kan hij haar nooyt vergelden, maar wil die steeds met dankbaarheyd vermelden. Jesus sal de Leydsman weese dus Heeft die uyt weerels vreese, was haar woort steeds voor haar dood, haar gedrage in sijn schood. t Johannis Wilhelmus Dukerus predikant alhier obiït 27 September 1733 aetatis 69 dies....

Dat d'een den anderen volg na 't voorgestelde perk! Dat d'een den anderen dekk' lijkpligtig met een zerk! Sta wandelaar en wat vertoeft: Dukerus duykt hier die bedroeft De wijsheyt Godvrugt en de deugt En nu zich in sijn God verheugt. Ook hier is begraven haar broeder Elias Schulerus student in de H. theologie, geboren den 16 July 1676 gestorven den 25 february 1701.

Hij schikte sig ten dienst des Heeren met zedigheyt door veel studeeren, maar God ontsloeg hem van sijn werk en gaf hem 't fijnste van het perk.

12. Hier leyt begrave Johannis Brackman in sijn leeven predicant tot Berckel gestorven den 10 Desember 1659.

13. Wapen: een linkerschuinbalk.

Hier leyt begraven Adriaen Davids Coorenwinder in leven secretaris van Berckel, Roodenrijs ende de Tempel is gestorven op den .. September int jaer ons Heeren anno 1657 out sijnde ontrent 50 (?) jaren.

Hier leyt begraven Hillegen Claesdr. de Haes wedue van sal. David .... Corenwinder in sijn leven secretaris van Berckel, Rooderijs ende den Tempel is gestorven op den 23 Augusti anno 1661 oud sijnde omtrent 80 (?) jaren.

Omnium rerum vicissitudo.

Sluiten