Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berkel.

25

14. Wapen: uitgehakt; helmteeken een boom met driemaal twee takken op dezelfde hoogte.

Sim. Heinr. Kr u ge rus, Ictus,

celeberr. in utraq. Hol. et Westf. cur. causar. patron. celsiss. princ. Araus. et Nass. advocat. consiliarius nee non complur. colleg. illustrium advocatus ordinarius cuius eruditio, prudentia, probitas, virtutes ceterae sicut vitam eius omnibus cordatis ac bonis caram ita mortem acerbam memoriam aeternam effecerunt.

Hic jacet mort. Hagae d. 11 Aug. MDCCXLII, natus a. LIIII m. VI d. XV.

15. Hier legt begraven de heer Corn. Schippers heere in Bodegraven Balyuw van den Tempel, officier van Berkel en Rodenrijs geb. 24 Mey 1699 gest. 21 Aug. 1746 en desselfs huysvrouwe vrouwe Charlotta Elisabeth Visscher geb. 3 Dec. 1685 gest. 15 Mey 1768.

16. Hier leyt begraven Adriaen Wtdewaert in sijn leven schout van Berckel en Rodenrijs natus 1602 denatus 1686.

Hier leydt begraven Catarina du Busson in haer leven wed. van den voornoemden Adriaen Wtdewaert nata den 18e December 1608 denata den 9 Mey 1710.

17. Hier leyt begraven Juffrouw Johanna Brouwer obiït 8 Mey 1725 out 49 jaaren en juffrouw Anna Wilhelmina Bor obiït 16 Mey 1734 out 4. jaare beyde in haer leven huysvrouwen van de heer Arent Vosmaer secretaris van Berkel en Rodenrijs alsmede den voornoemde heer Arent Vosmaer obiït 11 Augusty 1748 out 65 jaren en juffrouw Maria Rijsbergen weduwe wijlen de Heer Arent Vosmaer obiït 20 September 1759 out 77 (?) jaare.

18. Hier leyt begraeve Syetien Ghielen is gestorven op den vijfde November int jaer ons Heeren anno 1614. Hier leyt begraeve Volckert Aelbrechtz. is gestorven op den XXVIIII Maert int jaer ons Heeren anno 1618.

Sluiten