Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Berkenwoude.

Op den lezenaar van den preekstoel ziet men in drie vakken de letters;

J. A. B. A. V. S. W. D. K.

K.Mr. Schout. K.Mr.

, Verder niets te vermelden.

Ned. Herv. Kerk te Bleiswijk.

Deze kerk is opgeknapt in 1865. Men ziet er de volgende grafschriften:

1. Hier leggen begraven nege kinderen van Cornelis Adriaensz. Vermij en Jannetgen Hendricks van Swieten waervan den outsten was ende laetst gestorven Adriaen Cornelisz. Vermij out on[trent 25 jaaren].

(Vgl. De Wapenheraut 1918 blz. 164.)

2. Hier leyt begraven Cornelis Jansz. Eyckenhoudt oudt 78 jaren is gestorven den 29 January 1644.

3. Hier leyt begraven Trijntien Cornelisdr. de huisvrou van Christoffel Bontenbal sterfif den 10 Maert anno 1651 (no. 69 en 148;.

4. Hier leyt begrave Dirck Adriaenssoon Fortuyn is ghestorven den 23en Junius anno 1652 out sijnde ontrent 53 jaren, (no. 152 en 149.)

5. Hier leyt begraven Mattheussen Ouen baillue en

schout van Bleyswyck is ghestorven op de dach in December int jaer ons Heeren 1622 out sijnde 77 jaren.

Noch leydt hier begrave ambachtsheer van Bleyswyck

is ghestorven den van December anno

Noch leyt hier derise Schouten.

Sluiten