Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bleiswijk.

27

6. Deze zarck hoort toe Huybrecht Yanse Vlissingh; hier leyt begraven Maria Huybrechts Vlissingh en is gestorven op den 3 Yanuary anno 1682 met haer kint.

Nóch leyt hier begraven Cornelis Ghijsbrechtse Vlissingh en is gestorven den 11 Januarius anno 1685.

7. Dese sarck ende dit graft behoordt toe Boude wijn Doense Verdoes anno 1658.

Hier leyt begraven Boudewijn Doense Verdoes welgebore man out 45 jaren, is gestorven den 4 October anno 1668.

8. Hier leydt begraven Maertien Willemsdr. van Suylen ende is ghestorven opten 4e Aprilis int jaer ons Heeren anno 1651 oudt sijnde ontrendt 69 jaren.

Noch leyt hier begraven Pieter Pietersz. van Santen ende is ghestorven op den 18en february anno 1661 oudt ontrent 37 jaren. Noch leyt hier begraven Klaesje Pietersdr van Santen huysvrouwe van Pieter Jacobse Koster en is gestorven op den lOen Mey anno 1670 out ontrent 52 jaren.

9. Hier leyt begrave Arien Wmsz vaDijck eerst schout va Monster na Wassenaer en starf balliu en schout tot Bleyswijk

10. Dit graf hoort toe Adriaen Maertensz. Vermolen kerckmeester tot Bleyswijck en was Meye 1645 oudt 75 jaren.

Hier leydt begrave Adriaen Maertenssoon Vermolen in sijn leven kerckmeester en schepen tot Bleyswijc is gestorven den 5en Julius anno 1650 out sijnde ontrent 80 jaren.

Hi Hier leyt begraven Maertensen oudt . 9 manden sterf

den 2 february anno 1618. Noch leyt hier begrave Brechtgen Andriesdr. de huysvrouw van Jop Maertensen oudt 81 jaere sterf den Hen July anno 1619.

12. Dese sarck hoordt toe Mattheus Cornelissen woonende aen den Hoefwech.

13. Hier leyt begraven rtjen Jans de huysvrouwe van

Mattheus Cornelisz. is gestorven op den 5en December anno 1633 out sijnde 52 jaren.

Hier leyt begraven —tien Claesdr. is ghestorven op den 18 Mart 1612. (no. 81)

Sluiten