Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Bleskensgraaf.

Men ziet hier de volgende grafschriften:

1. Hier leit begraven Cornelis Cornelisz. Brand sterf den 14 Maert 1680.

2. E. P. B.

3. Hier leid begrave Jannige Leendertsdr. gestorven den 8 February 1706 oud zijnde 39 jaar en 6 maanden.

4. Hier leid begrave Sie.... Jansen sterf den 19 April 1684.

5. Hier leid begrave Cornelis Jans Schoonderwoert gestorven den 28 Januari 1723 in het 25 jaar zijns ouderdoms.

6. Hier leyt begraven Cornelis Ariaen Dingensen out sijnde 84 jaren sterft den 17 September anno 16.8 ende sijn huisvrou .....ken Dirckx out sijnde 90 jaeren sterft den 26 Augusty ao. 1639. Noch Aert Cornelisse van de Graef in sijn leven schout van Bleskensgraef ende waterheemraet van Nieuw waterschap in den Nederwaert oud .. jaren sterft den 25 November 1652.

7. Hier rust Johan de Harder schoonvader van Dominus Adriaan van Cruyskercken sturv den 21 December 1704 oud bijna 82 jaren. Hier rust juffr. Hillegonda van Cruyskercken is gestorven den 22 September 1721 oud zijnde 22 jaren en .. weken. Hier rust de Heer Adriaen van Cruyskercken in zijn leven bedienaer des Goddelijken woordts te Bleskensgraavt is gestorven den .. Jannuwary 1723 oud zijnde 7. jaren en .. maanden hebbende den predikdienst waargenomen totAntonispolder [8] jaren en .. maanden en tot Bleskensgraeve [40] jaren .. maanden. Hier rust de Heer Johan van Cruyskercken in zijn leven proponent is gestorven den .. April oud zijnde....

Sluiten