Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Bodegraven.

In de kerk zijn nog vier zerken met opschrift zichtbaar. De overige, waaronder zeer groote zijn gedeeltelijk circa 30 jaren, gedeeltelijk 5 jaren geleden verkocht.

De vier opschriften zijn:

1. A. Nu lek. Twee wapens: I. een egge; II. een struisvogel met een hoefijzer in den bek; helmteeken een uitkomend paard tusschen de letters A en N. (no. 62)

2. Hier rust Gerrit Dircksen van Dobben schout obyt 16§40.

(Wapen: een dubbele adelaar; helmteeken een vlucht.)

3. Een schip in een medaillon :PietervanderLee (no. 235).

4. De w6. V. Haaften en A. Oppelaar. (no. 179)

Ned. Herv. Kerk te Bolnes.

Niets te vermelden.

Tusschen Bolnes en Ridderkerk ligt het huis „ten Donk" behoorende aan de familie Groeninx van Zoelen.

Achter dit huis aan den binnenweg naar Ridderkerk ligt onder hooge boomen de grafkelder dezer familie. Op een hardsteenen zuil vóór dat graf leest men onder het familiewapen: Jonkheer Mr. Otto Paulus Baron Groeninx van Zoelen van Ridderkerk aan

Voorouders echtgenoot en

Vooroverleden kinderen MDCCCXXXVÜII.

Sluiten