Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te den Bommel.

In een portaal leest men:

Dit kerkportaal is gestigt ao. 1779 door de opzienders dezer kerke: I. A. du Bois predikant, die de eerste steen gelegt heeft en I. van der Eist, K. Kortelant, D. van Dijk, ouderlingen, W. van der Veer, T. Mosselman diaken- P. Menheer kerkmr.

(Zie Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers blz. 314.)

Ned. Herv. Kerk te Boskoop.

In den buitenmuur zijn vier steenen waarop:

1. Door brand verwoest 1 October 1895.

2. Herbouwd in 1896. Kerkvoogden: A. Koster Mzn voorz., E. J. Veldhuyzen secr. Notabelen: P. O. van Nes voorz. J. W. de Ruyter secr.

3. Jan van Wilgen Dz. heeft den eersten steen aan het fundament tot dit gebouw gelegt den 23 Augustus 1781.

4. Jan Ravesteyn Medenblik heeft aan dit gebouw den eersten steen gelegt den XXV Maart MDCCLXXXII.

In de kerk ligt nog een zerk met opschrift N. Kleyn. (no. 202)

Op de klok leest men:

Die buyten 't gelooft Hoorende dooff Waeren, gelijken den kloeken. Door mijnen klanck tot Boschcoops danck, moet ick ter waerheyd locken (Zie over deze kerk de Navorscher 1902 blz. 46.)

Sluiten