Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

36

de H.H. Patriotten hoogtij vierden, onder een planken vloer lagen, zijn ongeschonden gebleven. Enkele zijn later ook gerestaureerd. Een 18-tal zerken is jaren geleden beschreven door wijlen den Heer F. Caland in de Navorscher. Bij de volgende opsomming ben ik begonnen achter in de kerk links, als men naar den toren kijkt, en zoo rond gewandeld langs de linkerzijde, toen rechts langs den toren en vervolgens rechtsom tot het aanvangspunt. Men leest op de zerken het volgende:

1. Hier leyt begraven Pieter Tije van der Ve 1 de overleden op den 7 November in het jaar 1729 oudt sijnde 84 jaren.

2. Hier leit begraven Bruyn Tuenissevan der Salmsterft den 16 Maert anno 1681.

3. Leendert Vrij. (no. 3)

4. Hans Onversaecht.

5. Hier leit begraven Cornelis Janse Stierman starf den 28 Juni anno 1643. Hier leit begraven Elysabet v. Heinsbe. sterft den 16 Maai 1711.

6. Hier leit begraven Leonardjongejan sterft den 7 februarij 1702 out 26 jaren 7 maanden en 25 dagen en Cornelia Jonge jan sterft den 28 October 1748 oudt 79 jaren 6 maanden en 15 dagen alsmede Maria Jongejan sterft den 2 December 1758 oud 90 jaren 2 maanden en 29 dagen.

7. Hier leit begrave Gillis Joordens van der Noort sterft den 11 Mey anno 1641.

Hier leit begraven Christiaen Gillissz. Meys sterff den elfden October anno XVIC LIL

Hier leit begraven Ideken Jacobsdochter Meys de huysvrou van Gillis Joordens starf den 2 M anno 1601.

8. Hier legt begraven Mejuffrouw Jacomijna de Beer in leeve weduwe van den Heer Pieter van Andel stierf op den 23 September 1807 in den ouderdom van bijna 72 jaare. (no. 565)

9. Hier leydt begrave Harper van Hennik en deselfs huysvrou AriejanavanBuege. (no. 33) (Wapen en oudste opschrift verdwenen.)

Sluiten