Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

37

10. Hier leyt begrave Adryaen Huyghe Schipper is gestorven den 19 Yulius 1639 out LXXXVII yaer.

(Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begrave" Jannetje Cornelisd. de huysvrou va Adriaen Huyghensz. Schipper stare (sic.) de 24 Februarij in de kraem van een jonghe soen ao. 1604.

11. O. P.

12. Hier rust Anna van Nederveen huysvrouw van Corn elis Verhey B. Z. stierf op den 19 Maart 1816in den ouderdom van 66 jaren en 34 dagen. (Twee wapens uitgekapt.)

13. Hier leyt begraven Leendert Fredericksen Struit sterft op den 26 Juli anno 1677 oudt ... jaren.

14. Hier leit begraven Ari Simonse van Maele sterft den 22 July 1680.

15. Hier leyt begraven Maria Taerling de huysvrou van Symon van der Poth sterf op den sevende December anno 1657.

Hier leyt begraven De H. Simon van Poth sterf den 6ert September 1680 oud sijnde 82 jaren 5 m. en 12 dagen.

16. Hier leyt begrave Adriana van der Arent huisvrouwe van Nicolaes Langestraet overleden op den 5 Maart 1694, out 33 jaren min 6 dagen alsmede Cornelia Honigh twede huisvrouwe van Nicolaas Langestraat overlede op den 8 December 1726 oud 67 jaren 6 maanden en 9 dagen en ook den Boovengemelden Nicolaas Langestraat overleeden den 22 Maart 1744 oud 84 jaar 6 maanden en 2 dagen en de Heer Nicolaas Honigh sterft den 26 Augustus 1757 oud zijnde 61 jaaren.

17. Hier leyt begraven Jacop Piettersz. de Jongh sterft den 25en Desemberanno 1637 met Grietge Wilms de Jongh sijn huisvrou sterft den 28en Maert anno 1653.

18. Hier leit begraven ....... Pieterse Smyt sterf den ...

October anno 1646. (Een merk tusschen de letters I. P. P.)

Sluiten