Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

38

19 Briel en Voorne sterft den 17 february ao. 1681 out

33 jaren. (Een koeienkop.)

20. Wapen Van Duvenvoorde en een ruitschild uitgekapt. Het helmteeken der Duvenvoorde's n.1. de hoed met de molenwieken is nog te zien. De acht kwartieren zijn eveneens uitgekapt evenals het opschrift. Onder de bovenste wapens is nog te lezen:

Duvenvoorde Kri

(Hieruit valt af te leiden dat onder dezen zerk zijn begraven: Jan van Duvenvoorde, die 18 Augustus 1573 werd onthoofd en zijne vrouw Jenne van Kerkwerve. (Vgl. Obreen Het geslacht Van Wassenaer, blz. 85.)

De kwartieren zullen dus geweest zijn:

Duvenvoorde Kriekenbeek Ruygrock Assendelft Bugge Nijenrode Piermans Ruyven.

Later is op den zerk gebeiteld:

Hier leit begraven Jonker Dirck van der Laen sterf den 2 Maert anno 1590.

21. Hier legt begraven Stoff. Pols oudt 35 y. 11 maand. 8 dagen overleden D. 8 Yanuary 1778. (no. 16).

22 Anthon

.. Broeders

.. is gestorven

.. rij ao. 1734 .... .. ses jaren

23. Hier leit begraven de huysvrouw van Vermeulen

overleden int jaer 17 ...

24 en Kater

huisvrouwe

.... t starf

er ao. 1642.

25. S. P.

Sluiten