Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

39

26. Hier leit be[graven] Dericks van d .... vrouwe van .. ... Mullaer stferf] November an ....

27. Hier leit begraven Pieter de Haes soon van Cornelis de Haes ende Neeltye van Noort sijn huisvrouw, sterft den 13 february 1684. Hier leit begraven de Heer Cornelis de Haes sterft den 27 Juli 1691 ende sijn huisvrouw Neeltie van der Noordt sterft den 21 October 1690 ende alsmede de Heer Anthoni de Haes sterft den 4 January ao. 1710. Hier leidt begraven Juffrou Adriana Spejaart huisvrou van de Heer Doctoor Anthoni de Haas overleden den 10 Juni 1729 oudt 44 jaaren.

28. Hier leit begraven Barend van Dijk sterft den 6 December 1707 oud zijnde 64 jare 6 maande en 26 dagen.

(Wapen uitgekapt.)

Hier leydt begraven Helena van Nederveen weduwe van Dom. Regnerus Berckelius in sijn leven predicant in de gereformeerde Kercke tot Rotterdam in den Heere gerust den 21 October anno 1667 out65 jaren ende Geertruida Berckelius huysvrouw van D.Heer Bernardt van Dyck sterft den31 July 1682 out sijnde 40 jaren 9 dagen.

29. Hier rusten Paulus Briell sterft den 15 Juny 1688 ende Vrouwe Elisabeth van Beaumontdesselfshuysvrouoverlede den 20 September 1683.

En de kwartieren:

Briel Beaumont Beresteyn Dejongh Bos Rosenburg Nicolaï Hersbeeck.

(Wapens en kwartierwapens uitgekapt.)

30. Hier leyt begraven Cornelis Janse Meyster out sijnde 53 jaren sterft den eersten December anno 1678. (no. 64)

V. B. (Wapen uitgekapt)

30a- Hier leit begraven Aert Danielsz. van Rielle starf 1571 ende Jacob Aertz. Van Rielle burgemr. van den Briel starf

Sluiten