Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

40

den 14 October ao. 1621 ende Jannetje Pieters Palincxd. sijn huisvrouwe starf den 30 December 1622.

Hier leit begraven Daniël van Rielle overleden op den 9 Julij anno 1677 oudt sijnde 72 jaren.

(Alliantiewapen uitgekapt.)

31. Hier rust Lijntie Hoogwerff huisvrouw van Willem Ross overleede den 6 January 1822 in den ouderdom van 74 jaaren 3 maanden en 23 daagen en deszelfs echtgenoot Willem Ross stadsbaas en koster te Brielle overleden den 4 february 1829 in den ouderdom van 71 jaaren 10 maanden en 30 daagen.: (no. 65)

32. Hier leyt begrave Matheus de Gerbode sterf den XIX Novembris XVI0 XXVII out LXXIX jaeren. (Twee wapens uitgekapt.)

Hier leyt begrave Gillis de Gerbode out 50 jaren

obyt 8 Mey 16.. ende Maria van Stepraedt sin huisvrouw overleden op den vierden Mey anno 1677 oudt sijnde negen en sestich jaren ende elff maenden. (Een zandlooper en een doodshoofd.)

33. P. Fauvarcq. (no. 72)

34. Johannis Volker. (no. 70)

35. Aet. mem. viri Damas Corn. Hoogendijkdumvivebat... positum. Nat. Brilae 1734 ibidem obiït 1787.

36. Hier leyt begraven Di. Petrus Magerus in sijn leven predicant van het Brielsche Nieuwlandt ende rector van de latijnsche schole in den Briel sterf den 23 April anno 1653.

Hyer leit begraven Nicolaas Magerus sterf den 10 November 1696 out 52 jaaren.

37. Dit is hetgraft van Mar ij a vanHoogewerfenElisabet Knap ij e weduwe van Yacob Bart ij n overleden den 2 Mey 1735 out sijnde 47 yaaren.

38. Hier leid begraven Corns. Arens Kluit sterft den 15December 1669 out 74 jaaren. (nos. 84 en 85)

Sluiten