Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

41

39. Hier leyt begreven Feye Brieckhoudt sterf ao. 1706.

Achter een hek in een voormalige kapel:

40. Hier leyt begraven Emmerentia Goutsmit huysvrouw van Jan Gallas sterft den 23 July 1676 out 34 jaar. Hier leyt begrave Petronella van Cleyburgh huysvrouw van de Heer Eduward Goutsmidt overleden den 5 Juny 1680 out 41 jaer eene maand en elff daghe.

De Heer Edeward Goutsmid obiït den 5 februari 1681.

(Wapen: doorsneden; boven gedeeld: I. een meermin met een spiegel in de rechterhand; II. een arm met een ring in de hand, uit de snijlijn komende; beneden: een brakkenkop. Helmteeken; de arm met de ring in de hand.)

Hier leyt bégraven DHeer Capitein Eduward Goutsmidt in sijn leven vroetschap ende schepen deser stede sterft den 5 feb. 1681 oudt 49 jaer 5 maenden en 12 daegen ende Joan Gallas sterft den 24 April anno 1688 out 41 jaren ende Eva van Alsem weduwe van Johan Gallas overlede den 10 Mey ano 1690 out 35 jaren 11 maenden 28 dagen.

In den muur van een voormalige kapel:

41. Hier leyt begrave Joris Janse Cobyt starf den 10 Februari ao. 1617 out 66 jaren.

(Een merk.)

Lisbet Rogiers starf den 5en Jannuarys ao. 1646.

42. Hier leit begrave" Heer Clays Pietersz. Deckë vicari' te Briele starf ano XVC en VIII op Snt Katerinë dach. Bidt vor d. ziel.

(Een miskelk.)

In den vloer dier kapel:

43. Hier leyt begraven de Heer Joost Verbies in sijn leve raadt en vroedschap deser stede obijt den 27 November 1652 oud 42 jaren ende Juffrouw Catharina Verbies obijt den 17 Jannewarij 1701 out 88 jaren. (no. 2).

44. Pieter Dorsman, (no. 93)

45. Dit is het graf van Pieter van Boymeer anno 1663.

Sluiten