Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

45

67. Grafkelder van George van Hoogwerff en van vrouwe Johanna Hobma echtelieden. (Twee wapens uitgekapt.) (no. 135)

Deze wapens ziet men echter boven aan het hek der kapel n.1.:

1. Hoogwerff: Op blauw een zwemmende baars en inden rechterbovenhoek een uitstralende gouden zon.

(Vgl. de kerk te Vierpolders.)

2. Hobma: gevierendeeld: I. en IV. op rood drie eikeis met gouden doppen 2 en 1, de stelen naar beneden; II. en III. op zwart een gouden korenschoof.

Vóór de kapel:

66. Ingang tot de hiernevens gelegene grafkelder no. 135 althands aancomende Pieter van Hoogwerff George zoon en van Vrouwe Johanna Christina Dutry van Haeften ehelieden (no. 136).

In den muur, van brons onder het Metalen Kruis:

69. Ter nagedachtenis van den laatsten ridder van het Metalen Kruis Corstiaan Hagers overleden in den Briel 6 November 1915 in den ouderdom van 104 jaar, 1 maand en 2 dagen. 1830—31.

70. Een man en vrouw afgebeeld.

Hier leit begrave Adriaen... sterf ao. XVC en VI de XXst dach i April bd voer d ziel.

Hier leit begrave Tichna O en sterf int jaer

MIIII0 LXX den XIII dage Novëb.

71. Hier leit begrav. Herman Oem Dircx.... casteleyn van Oestvoerne en starf int jaer MCCCCLXV1I. VI daghe F februari.

(Wapens uitgekapt; helmteeken een dier tusschen een vlucht.)

72. Hier leyd begrave P. Teysens wed. I. Dormans stierf den 6 April 1781 oud 102 (?) jaren en 24 dagen.

73. Y. C. anno 1669.

74. Hier leyt begraven Cornelis Ysacksen van Dongen anno 1646. (Een merk.)

75. Dit is het graft van Willem de Beer 1682.

Sluiten