Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

48

104. Een man en een vrouw uitgehouwen op den zerk.

Hier leit begrave Nelle Ruel Meesz. wijf was en sterf it jaer M LXXXII dë III6 dach Aug.

105. Hier leit begrave" Niestge Lenders de huisvrouwe van Roel Pieterse van de Hooghwoeert hovenier anno 1632.

T.

106. Dit duister graf besluit tot aan den jongsten dag het stoffelijke overschot van Johanna Margaretha Roeloffs huysvrouw van Jan Arend Roeloffs overleeden op den VIII November MDCCC in den ouderdom van LXVII jaaren en XI maanden en desselfs echtgenoot Jan Arend Roeloffs overleeden den eerste Juny 1820 in den ouderdom van 73 jaaren.

107. Johannes Dorsman, (no. 182)

108. Hier leit begraven Pieter Basteiansen L e e 1 y sterft op den 15 Julius ao. 1673.

109. Hier leit begraven Jacob Jobpe Eleman sterft den 13 Aperil 1693 out 61 jaren.

110. Hier leit begraven Abram Franse van den Ende sterf den 17 April ao. 16.8.

111. Y. W. van der Velde. (Een merk.)

112. H. Gr8. W. T. — I. G.

113. H. L. B. Odelia van Schade huysvrou van Jasper van Hoogendorp starf 19 Augusty 1638.

114. S. I. D. Swinnas 1628 anno. (Een merk.)

115. Hier rust Daniël van Herf obiït den 12 December ao. 1725 oudt 85 jaaren.

116. Hier leit begraven AriaentieDelia sterft den 18 Juni 1744.

Sluiten