Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

51

de Poll overl. 7 Janu. 1836 oud 42 jaare en Helena Catharina van Kruyne overl. 24 Nov. 1837 oud 60 jaaren. (no. 200)

In den muur boven no. 131:

132. Huldeblijk van eenige medeburgers aan A. H. van Kruyne geb. 7 Juni 1785 overleden 29 October 1877 ter aarde besteld op de begraafplaats buiten de Zuidpoort op park 2 no. 15; onthuld

1 April 1878.

133. Hier leit begrave Annetge Gooris huysvrou van Huigh Aeriens Boon sterf den 14 Juli 1637. Hier leit begraven Teu n is Huygen Boon oudt sijnde 45 jaere sterf den 8 Ocktober ao. 1637.

134. Hier leit begraven Mathijs Wittez. die staerf int jaer ons Heere MCCCC en LXXXIl XXIII dagh in Augusti. Bidt voer die ziele.

(Dezen zerk vindt men afgebeeld in de collectie van Mr. W. van der Lely; vroeger was in het midden een wapen zijnde een Koggeschip met een leeuw daarin; boven op de zerk verschillende hieroglyphen.)

135. Hier leydt begrave Basteian Molewater overleden den 17 Maert 1647 ende sijn huysvrou Marya Harpers Tromp overleden 13 November 1660 ende hare soon Basteiaen Molewater overleden den 21 November 1670 oudt sijnde ontrent 30 jaren ende Yuffrou MariaMolewater huisvrou van Mr.Theodorus Kraayvanger sterff den 11 Maert 1691 out 88 jaaren

2 maanden 11 daagen. (Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begraven Harper Molewater gestorven den 17Maart anno 1691 oudt sijnde 56 jaaren (139).

136. Hier legt begrave Hoogwerff huys Hoyer overleden den 3 oud 48 jaren.

137. Hier leit begraven Vincent Lucas van Burchvliet out 46 jaren sterf den 2 Mart ano 1623 ende Gooltie Claes de huisvroue van VincentLucaszBurchvliet starf den 26 October

ao. 1640 out Hier leit begraven Jan Centse Burgvliet

starf den leste Juli int jaer ons Heeren ao. 1649 oudt sijnde 40 jaren 7 maende.

Sluiten