Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

52

138 de sterf

waeri 1658 end

ns de twede huis-

op van Heusden

...... feberwari ao. 166.

139. Hier leit begraven Pieter Cornelis van Burchvliet sterf den 8 January 1610. Hier leit begrave Andries Janse de Jongh out 68 jaren sterf den 7 Juni ao. 1649 met sijn huysvrouw Mayken Dircxdr. sterf den 3 Novemb. ao. 1612.

140. Hier leyt begrave Cornelis Wijngert meester timmerman sterft den 12 September 1733 oudt 61 jaren alsmede Sanderij nna van Deidere huysvrouw van Cornelis Wijngert sterft den 2 October 1733 oudt 69 jaren.

141 sterf de XVIIIde Mayus 1586 was out XXXXVIHI jaer

ende begraven Johan Jacobs z. Kr aen starf den lesten Desemb. ao. 1624 met Grietgen Leenders Matholsdr. sijn huisvrouw starf den 19 Feberw. ao. 1625 (Wapen uitgekapt.)

142. Hier leyt begraven JorisGerritsz. out 71 jaren 8 maande sterf den 16 Juny anno 1632. (Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begraven Elisabet Willemsd. huysvrou van Joris G e r r i t s out LXII jaren IIII maede XIII daghen sterf 7 Desember 1628.

143. Hier leit begraven De Heer Pieter Lakenkooper in sin leven docter medicinae oudt achtentwintich jare gestorven op den 24 October ao. 1676. Hier legt begraven Willem Jorisze Lakenkooper sterft in het LXV jaar sijner ouderdoms op den XXV november CIOIOCLXIX. (Alliantiewapen uitgekapt.)

144. Hier leit begrave Cornelis Buys sterf den XXIX Decembris XVIC sessenveertich out XXXVIII jaren ende sijn huisvrou jufvrou Helena Verburch sterf den 24 November 1661 out 51 jaren.

Hier leyt begrave De Heer Heynderick Buys sterft den 12 Desember 1686 out 46 jaren.

In een kapel:

145. Hier liggen begraven Mr. Cornelis Hendrik van

Sluiten