Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

53

Lee uwe geboren 11 February 1696 overleden 26 february 1763 en desselfs huisvrouw Alida van Bueren geboren 17 Maart 1696 overleden 14 Augustus 1779. (Twee wapens uitgekapt.)

146. Hier leyt begrave Scipio Ormea sterf dël8 April 1627 out sijnde 59 jaren en sijn huysvrou Adriana Cornelis sterf den 11 July 1628 out sijnde 63 jaren en Sara Ormea sterf den 27 November 1620 out sijnde 16 jaren en dHeer Petro Ormea medicinae doctor.

En de Heer Mr. Barnardijn Ormea sterf den 29 December 1652 out 56 jaren. (Wapen uitgekapt.)

147. Hier rust I. van Soest koster dezer kerk overleden den 18 Janu. 1831 oud 53 jaaren en deszelfs echtgenoot Willemina Vrij overleden 14 April 1844 in den ouderdom van bijna 68 jaaren.

148 starf den .. October ao. 1613 ende Naert Jans

Keyser starf den 21 November ao. 1614. (Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begraven Kataryna Keysers dochter de huisvrou van Heynderick Borgerz. van der Block ende starf den 28en Maert ao. 1633 out sijnde 31 jaaren. Hier leyt begraven Janneken ers jonghe dochter out

In een kapel achter een hek:

149. Hier rusten Joncker Pieter van Leyden gesegt Van Leeuwen* sterft den 2 October 1654 ende vrouwe Maria de Moucheron sijn huysvrou sterft den 7 January 1641.

(Aanvulling op Ned. Adelsboek 1915 blz. 117.)

In den muur boven no. 149:

150. Memoriae / nobilissimi viri Francisci Adriani van Leyden senatoris ac consulis in urbe Briela et ejusdem urbis nomine ad collegium rei maritimae ordinutn foederati Belgiï praefectum, quod Rotterdami convenit, delegati, nee non reipublicae Batavae in universo tractu Voornensi orientali AustralL et Occidentali senatoris,

et quaestoris, ac ibidem in collegio molibus praefïo judkis et assessoris;

Sluiten