Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

57

172. Hier leit begraven Cornelis Basteyaensen Aayerboer is gestorven den 29 November in het jaer 1719.

173. Hier leyt begraven Jan Jansz. Taerling starf den 21 April 1625 out 67 jaren.

174. Hier leyt begraven de Heer Cornelis Taal gestorven den 22 february 1705. Hyer leyt begraven Adriana Joris van der Kudde huisvrou van de Heer Cornelis Taal overleden op den 3 April ao. 1674 oudt 52 jaren.

175. Hier leyt begrave Isack Claesen Verhout sterft op den 5 December ao. 1653 ende sijne huisvrou Maddeleengen Leenders sterft op den 8 Julius ao. 1663. Hier leit begraven Beateris Claes de huisvrou van Leendert Isackse Verhout sterf den 15 December ao. 1680.

176. Hier ligt begraven Johann Vincent Geistmann overleden den 26 Juni 1817 out 16 jaaren 3 maanden. Hier legt begraven Beatrix Crevecoeur huisvrou van J. V. Geistmann overleden den 15 february 1828 oud 50 jaar 3 maanden en 7 dagen.

177. Hier leyt begraven de weduwe van Oorthuis

overleden den 27 Aug. anno 1782 oud 65 jaar 3 maanden en 7 daagen.

178. Hier leit begraven Gryetghen Adriaensdr. de huysvrouwe was van Hendrick Pansser stadhouder van den Bailliu der stede Brielle Voorne starf ....

(Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begraven Heyndrick Pansser in sijn leeven stadt-

houder van den Hoochbailliu ende opper thienden Marty

ao. 16 ende sestien.

179. Cornelis Jacobsen Duisent.

jaer ao. 1670.

180. Hier leyt begraaven Anna van Nes weduwe van Nicolaas Groenendick overleden op den 20 April 1758 oud 68 jaren.

181. I. I. S. O. anno 1673.

Sluiten