Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

60

192. Hier leijt begrave Cornelis Hage jongman sterf den 30en Mey 1705 oud 17 yaren en elf maanden. (Vgl. no. 157, op welken zerk hij ook wordt vermeld).

193. Hier leit begravë Cornelis Willemse de Jong sterf den 5 Mey anno 1632 ende sine huisvrouw Neeltie Cornelis Arkenbouts sterf den 15 Mey anno 1654.

Hier leit begrave Arentiejops de huisvrouw van bovengenoemde Cornelis Willemse de Jongh sterf den 15November anno 1654 oud 56 jaren.

Hier leit begrave Franck Gerritse van Adrichem sterf den 7en february anno 1678.

Hier leit begrave Cappeteyn Huygh Willemsz. de Jongh sterf den 3 December ao. 1661 ende Eva Pieters de huisvrouwe van cappeteyn Huige de Jongh sterf op den 11 Maert ao. 1673.

Heir leyt begraven den eersamen Willem Leendertz. de Jong hij sterf de 7 November ao. 1605.

Hier leyt begraven Marigen Arensdr. de huysvrouwe van Willem Lenaertzoon de Jong sterf den 2enMaertao. 1615.

Hier leit begrave Leendert Willemszoon de Jong sterf den 3 Mey int jaer anno 1618 naderhant. (Wapen uitgekapt.)

194. Hier leyt begraven Jacob Allertsz. van Kouwëhove gestorven out 73 jaren den 5 februariï ao. 1616.

Hier leit begraven Aryen van der Meer out 30 jaren sterf dë 12 Maert ao. 1628.

Hier leit begraven Maritge Cornelisdochter de huisvrouwe van Jacop Allerts op Meerlant en staerf int jaer ons Heere XVc LXXXV op dë XI februarius. (Wapen uitgekapt.)

195. Hier zijn begraven Lenart Benoy sterf ao. 1584 den 8 October en zijn huysvrou Mariken Cornelisdr. sterf ao. 1585 den 22 Maert.

196. Hier leyt begraven Willem Adryaens van Goutswaert in sijn leven out burgemeester ende vroetschap deser stede sterf den .. November 1640 out 57 jaren en syn huysvrou Metge Gilles van Gessel sterf den 6 October 1614 out 27 jaren.

197. XI Iman Jacquet.

Sluiten