Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielle.

62

Hier leyt begrave Da en ken D o o n ij s dochter ende is gestorve op ten 15en dach van Maert anno 1606.

209. Hier leggen begraven Elizabeth Poortermans overleeden den 2 Maart 1771 oud 76 jaaren en 10 maanden en Hu go van Andel overleden den 6 October 1775 oud 77 jaaren en 5 maanden en 22 dagen echtelieden. (Wapen uitgekapt.) (no. 334)

210. Hier leyt_begraven Johan Kouter sterft den 19feb. 1708. Hier leit begr. Huygh Cornelisz. ridder vade heylige lade

sterf ao. XVc en Aechte Dierxdocht' sy huysvrouwe was sterf ao. MVc XXXIII de XXIII in Junio.

Hier leit begraven Cornelis Leenderse Koutter sterf den 13 October 1654 oudt 36 jaren.

Hier leit begraven Cornelia Potaels de huisvrou van Cornelis Leenderse Koutter sterf den 14 Juny ao. 1668 oudt 45 jaren.

Hier leyt begrave Leendert Kouter soon Corn. Koutter out twintigh jaren twee maanden 14 dagen gestorven den 5 April 1664. (In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.)

211. - Pr. Schooneman (no. 18).

Het manuscript van Buchelius op de Rijks Universiteits-bibliotheek te Utrecht vermeldt nog den volgenden grafzerk:

212. Bereyt u huis ghij sult sterven.

Hier leyt_ begraven Jan van Kerckwerve Cornelissoon in sijn leve rentmr. 's Lands van Voorne gestorvë dë 26 Aug. ao. 1563.

(Twee wapens: I. een dwarsbalk vergezeld beneden van eén schelp; II. (in ruitvorm) doorsneden; beide wapens onder een helm; helmteeken een uitkomende ramskop.) en acht kwartieren: Kerckwerve Heerman Borssele Oem v. Wijngaerden

Wissenkerke Drenckwaert Cats Heenvliet. Hier leyt begraven Jöc. Maria Heerman Jacobsdr. huysfr. v? Jan va Karckwerve is gestorvë den 1 Jan. ao. 1567.

Sluiten