Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cillaartshoek.

67

7. Hier leyt begraven Lijntken Ariensdochter sij sterf de 16 September anno 1604 ovt 58 jaer.

8. Hier leyt begraven Odulphus Adrijaens

schoudt van St Anthonypolder sterf

(Wapen drie gekruiste balken).

Achter in de kerk is buiten een steen, waarop: De eerste steen gelegd door Rochus Schrijver Hz.Junior oud 6 jaar en 7 maanden den 18 Juny 1838.

Ned. Herv. Kerk te Delfshaven.

In de kerk hangt een bord, waarop:

Het kerkgebo V aanz I en L I k Verhoogt en Vernl e V wt b I j 't L of LI k best I er V an De Heeren Kornelis De RVI ter A Drlaan Hoogop ArI HoornWegh.

Voor de grafzerken zie men: De Wapenheraut 1917 bl. 17 en Rotterdamsch jaarboekje 1918 bl. 34. Men ziet er op:

1. Wapen zeer waarschijnlijk een gaande vos op grond. Helmteeken twee voorwerpen, die mogelijk een antieke vlucht voorstellen, doch ook twee verticaal geplaatste vossepooten kunnen verbeelden.)

Onder het schild op een lint: Verburch.

Hier leyt begraven Adriaen Verburch in zijn leven stadts rentemeester ende gecommitteerde op Delfshaven sterft den 28 Mey ao 1 .... out sijnde 58 j[aren] ende Anna Ver[burg] zijn dochter sterft den 2 November,, . . 8 out sijnde . . jaren.

Ende [Henjrick Verburch sijn zoon in [sijn] leven contraroleur van den Graaffelicheijfc tollen ter Goude sterft aldaar den... ni A. 1650 aut . . jaren.

2. (Schip met één nast naar rechts zeilend op water; hierboven een merk vergezeld boven van de letter S rechts van de letter I, links van de letter P.)

Hier leit begraven JacobPietersZ..ae.. martschipper op Rotterdam sterf den 20 October a . . . oudt 59 jaeren.

Sluiten